Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Om afdelingen


Generalforsamlingen, som holdes hvert forår, er den øverste myndighed i DHF Aarhus/Randers afdelingen. Her vælger vi medlemmer til bestyrelsen og drøfter forslag til medlemsaktiviteter.

Bestyrelsen består af en formand og fem medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen mødes 4 - 6 gange om året og følger op på afdelingens handleplaner.

Gennem de seneste år har afdelingen afholdt nogle faste aktiviteter såsom medlemsweekend, julefrokost og en sommerfest. Derudover arrangerer vi også forskellige kulturoplevelser. En gang om måneden (oftest 3. onsdag) mødes vi til Mad med Mille, hvor vi laver mad og spiser sammen. Nogle gange er der gæster, eller vi laver mad efter et bestemt tema. Under alle omstændigheder er der altid plads til erfaringsudveksling og hygge.

Bisiddere
Gennem DHF Aarhus/Randers afdelingen eller Rådgivningsteamet på hovedkontoret er det muligt at rekvirere en bisidder, hvis du skal til samtale hos kommunen eller med andre myndigheder. Denne er uddannet bisidder i DHF og kan hjælpe dig med at forberede din sag inden mødet, være en støtte under møder og samle op og evaluere efter mødet.

Rådgivningsteam
DHF tilbyder medlemmerne rådgivning, sparring og hjælp til ankesager gennem vores rådgivningsteam. Teamet er sammensat af tre ansatte samt fem frivillige medarbejdere – alle med en relevant faglig og erfaringsmæssig baggrund. Henvendelse sker til hovedkontoret, hvorefter du viderehenvises til en af vore rådgivningskonsulenter. Konsulenterne ser på din sag og afgør, om DHF kan gå ind og støtte en anke.
Rådgivningen træffes på Tlf. 39 29 35 55, E-mail: social@dhf-net.dk.

Lokalbladet
Fire gange om året udgiver DHF Aarhus/Randers et lokalt medlemsblad som indeholder artikler fra medlemmer, information fra bestyrelsen og invitationer til medlemsaktiviteter.

Hjemmesiden
Her kan du finde nyt om medlemsarrangementer og andre nyheder af interesse for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

 

Aktuelt


05-12-2017

18-05-2017

02-11-2016

02-11-2016

25-10-2016

Flere nyheder Adgangforalle Logo
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Aarhus og Randers afdeling  Login