Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Links


LogoMotionstilbud
HJEMMESIDE SAMLER MOTIONSTILBUD FOR MENNESKER MED HANDICAP. Link ... http://www.motionstilbud.dk
LogoNyt Multimediehus i Aarhus
Se lige hjemmesiden ... hvad med tilgængeligheden? Juni 2011 går byggeriet af Urban Mediaspace Aarhus for alvor i gang. Den 8. juni 2011 tog vi officielt det første spadestik til det enorme byggeprojekt, der over de kommende fire år skal forvandle havnens sydlige bastion fra industrihavn til levende byrum.
LogoÆldresagen
God opslagsguide på Ældresagens hjemmeside Hvad siger loven med hensyn til hjælpemidler, pensioner, osv. Ældresagen har på sin hjemmeside lagt et opslagsværk: "Værd at vide", som er let at finde rundt i med mange oplysninger og med et omfattende stikordsregister. Find svar på spørgsmål I Værd at vide kan man finde svar på spørgsmål om f.eks. arbejdsmarkedet, om arv og gæld, hjemmehjælp, investering og opsparing, køb og salg af fast ejendom, skatteforhold, sociale pensioner, sundhedsområdet og meget mere. Fagfolk har skrevet opslagsværket De forskellige kapitler er alle skrevet af fagfolk - jurister, socialrådgivere m.fl ., alle ansat i Ældre Sagens Medlems rådgivning. Se mere her
LogoLOBPA
LOBPA er en ny type borgerstyret organisation, hvis lige ikke er set i Danmark. LOBPA er mere end en borgerstyret medlemsorganisation for borgere med BPA.
LogoCenter for Ligebehandling af Handicappede
Center for Ligebehandling af Handicappede skal sikre, at mennesker med handicap får de samme rammer og muligheder i samfundet som ikke-handicappede.
LogoVidensnetværket
Vidensnetværkets formål er at samle og sprede viden om handicap og beskæftigelse.Videns- netværket medvirker på den måde til, at aktører på beskæftigelsesområdet får viden om, hvordan mennesker med handicap kommer tættere på arbejdsmarkedet.
LogoDanske Handicaporganisationer
Vi er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.
LogoDHF Aarhus / Randers afdeling
Afdelingen tager generelle handicappolitiske sager op. Vi samarbejder med Danske Handicaporganisationer(DH) lokalt og herigennem søger vi en dialog med Handicaprådet og kommunen.
LogoDansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

Aktuelt


05-12-2017

18-05-2017

02-11-2016

02-11-2016

25-10-2016

Flere nyheder Adgangforalle Logo
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Aarhus og Randers afdeling  Login