Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Hjælp til Aarhus kommune:


02-11-2016

 

Løn til handicaphjælperne er faktisk ligetil – også i Aarhus

 

Aarhus Kommune efterlyste i går en model til at udregne handicaphjælperes løn efter. Men den findes allerede; nemlig Landsoverenskomsten for handicaphjælpere.

 

 

I august bekræftede Statsforvaltningens afgørelse lønniveauet for handicaphjælpere på BPA-området, som endelig fik det kommunale tilsyns ord for, at deres lønelementer skal udmåles efter én overenskomst for en sammenlignelig faggruppe. Dem er der to af på det danske arbejdsmarked: Overenskomst for social- og sundhedspersonale og Landsoverenskomsten for Handicaphjælpere.

 

”Med afgørelsen blev det slået fast, at der allerede findes en national takstmodel, to faktisk: i overenskomsterne. Og det blev slået fast, at én af dem skal anvendes som grundlag for hjælpernes løn. Der kan ikke længere – med god vilje – herske tvivl på dette område,” siger LOBPAs formand, Janne Sander, og fortsætter:

”I LOBPA, Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, glæder vi os over, at både vi, handicaphjælperne og ikke mindst Aarhus Kommune nu har klarhed over, hvordan lønnen skal beregnes. Og vi glæder os over, at kommunen ikke længere tynges af byrden med at finde andre måder at udmåle løn til de mange hårdtarbejdende handicaphjælpere i Aarhus Kommune.”

 

 

Siden august har kommunen kunnet reducere sin administrative byrde væsentligt, fordi Statsforvaltningens afgørelse utvetydigt pålægger at udmåle lønnen efter én arbejdsmarkedsoverenskomst.

Tilbage er kun den administrative byrde for især kommunerne, men også LOBPA og andre organisationer på området, som navigerer i og arbejder med enorme forskelle i kommunernes håndtering af administrationshonoraret. Honoraret gives til at dække omkostningerne ved at administrere arbejdsgiveransvaret for mennesker med BPA-ordninger.

 

 

Kommunerne og vi behøver en national honorarmodel. LOBPA opfordrer politikerne på Christiansborg til at tage området alvorligt og sikre det med den nødvendige ensretning, som allerede eksisterer på så mange andre fag- og socialområder.

 

 

I mellemtiden; den nationale lønmodel har vi allerede.
Det skal vi glæde os over. Og den skal vi respektere.

 

 

Pressekontakt:

Janne Sander, formand for LOBPA, telefon: 61 68 85 41.

Finn J. Kemp, juridisk chef i LOBPA, telefon: 30 43 96 14.

 Kilde: lobpa.dk
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Sådan undgår du p-bøder
25-10-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login