Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Boligministeren under pres


18-05-2017

 

 

Menneskerettighed-sinstitut: Ole Birk Olesen kan udløse FN-kritik af Danmark

Hvis boligministeren ophæver kravene om handikappedes adgang til nye enfamiliehuse, så er der fare for, at Danmark overtræder internationale konventioner, advarer institut.

 

»Det er instituttets vurdering, at denne forringelse vil møde kritik fra international side«.

Sådan lyder advarslen fra Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar til boligministeriet, der foreslår at fjerne kravet omtilgængelighed i nye en-familiehuse, så handikappede og gangbesværede også kan benytte dem.

Forslaget har netop været i høring - og det får ikke mange rosende ord med på vejen i høringssvarene fra flere organisationer. Bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) har begrundet det med, at den enkelte boligejer får frihed til selv at bestemme, hvordan adgangen til huset skal være.

ÆNDRINGER I BYGNINGSREGLEMENTET

Bygge- og boligminsteren foreslår ud over fjernelsen af kravene om handikapadgang bl.a.:

  • at lempe anmeldelseskravene, hvis man vil opføre mindre garager, carporte o.l.

  • fjernelse af krav om elevatorer til tagetager, der inddrages til boliger

  • ændrede krav om opbevaringsplads i tilknytning til boligen

  • lettere adgang til at opstille f.eks. mobilehomes som feriehytter

Kilde: Trafik-, bygge- og boligstyrelsen

Vis mere

Andre ser det som en umanerligt dårlig idé.

»Ændringen indebærer således en betydelig forringelse af kravene til gradvist at forbedre tilgængeligheden i boligmassen, efterhånden som der bygges nyt eller foretages omfattende renovering/tilbygninger«, skriver Institut for Menneskerettigheder, der betegner forslaget som »et bevidst tilbageskridt«.

»Der vil være tale om et massivt og væsentligt tilbageskridt«, når det gælder om at øge tilgængeligheden i den store del af den danske boligmasse, vurderer instituttet.

»Ændringen vil indebære en varig hindring i virkeliggørelsen af retten til tilgængelighed, idet nybyggede boliger har en lang levetid«, tilføjer det i sit høringssvar.

Dem er der kommet flere af.


 

ÆNDRINGER I BYGNINGSREGLEMENTET

Bygge- og boligminsteren foreslår ud over fjernelsen af kravene om handikapadgang bl.a.:

  • at lempe anmeldelseskravene, hvis man vil opføre mindre garager, carporte o.l.

  • fjernelse af krav om elevatorer til tagetager, der inddrages til boliger

  • ændrede krav om opbevaringsplads i tilknytning til boligen

  • lettere adgang til at opstille f.eks. mobilehomes som feriehytter

Kilde: Trafik-, bygge- og boligstyrelsen

Andre ser det som en umanerligt dårlig idé.

»Ændringen indebærer således en betydelig forringelse af kravene til gradvist at forbedre tilgængeligheden i boligmassen, efterhånden som der bygges nyt eller foretages omfattende renovering/tilbygninger«, skriver Institut for Menneskerettigheder, der betegner forslaget som »et bevidst tilbageskridt«.

»Der vil være tale om et massivt og væsentligt tilbageskridt«, når det gælder om at øge tilgængeligheden i den store del af den danske boligmasse, vurderer instituttet.

»Ændringen vil indebære en varig hindring i virkeliggørelsen af retten til tilgængelighed, idet nybyggede boliger har en lang levetid«, tilføjer det i sit høringssvar.

Dem er der kommet flere af.


 

Kommunerne får regningen

Kommunernes Landsforening hæfter sig ved, at et fjernet krav om tilgængelighed i nye huse vil komme til at koste samfundet mange penge. Det skyldes, at det i dag er kommunerne, der skal betale for at gøre boligen tilgængelig, hvis beboeren rammes af et fysisk handikap.

Frem for at slække på bestemmelserne, der sikrer universal tilgængelighed for handikappede, er der tværtimod behov for at gøre netop det omvendte.

Arkitektforeningen

Forslaget »vil give kommunerne øgede udgifter«, advarer landsforeningen.


 

Det giver da heller ingen fornuftat fjerne tilgængelighedskravet, hvis man spørger Arkitektforeningen.

Den skriver i sit høringssvar, at udgifterne ved at opfylde kravet, når der bygges huse, intet fylder i regnskabet.

»Erfaringen viser, at hvis tilgængelighed tænkes ind i den indledende fase af en byggeproces, behøver tilgængelighed, herunder niveaufri adgang ved yderdøre og etablering af niveaufri adgang ved mindst et wc-rum i stueetage hverken at være et fordyrende element eller hæmmende på fleksibiliteten i forhold til selv at bestemme indretningen af egen bolig«

»Frem for at slække på bestemmelserne, der sikrer universal tilgængelighed for handikappede, er der tværtimod behov for at gøre netop det omvendte. Styrke indsatsen for at sikre tilgængelighed for alle«, finder foreningen.

Alle kan få brug for at skulle undgå trappetrin

Danske Arkitektvirksomheder ser med samme øjne på forslaget fra Ole Birk Olesens ministerium.


 

Bedre tilgængelighed er en fremtidssikring af byggeriet, både for den enkelte borger og for samfundet som helhed.

Danske Arkitektvirksomheder

»Bedre tilgængelighed er en fremtidssikring af byggeriet, både for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Det er et gode, der rækker ud over den enkeltes livssituation her og nu. Middellevetiden bliver længere og alle borgere har dermed udsigt til en længere periode som ældre med funktionsnedsættelser. Tilgængelighed sikrer familiens boligsituation i det tilfælde, at ulykken rammer, og giver den ældre muligheden for at blive i egen bolig længst muligt«, mener brancheorganisationen.

»Prisen for at gennemføre niveaufri adgang er oftest minimal. Omvendt kan prisen for at etablere adgang til en bolig, der ikke er tilgængelig, blive ganske høj og betales for nuværende med offentlige midler«, understreger den.


 

Ældresagen ser kravet om niveaufri adgang som vigtig for mulighederne for at kunne blive boende i sin egen bolig, så længe man ønsker - også selv om man er kommet op i alderen og for eksempel har problemer med bentøjet. Dermed er kravet en fremtidssikring af boligmassen, konsterer organisationen.


 

Et hus bygges for livet

Danske Handicaporganisationer (DH) fremhæver udgifterne ved at lave niveaufri adgang til yderdøre - der vurderes at koste i op mod 13.500 kroner og dermed udgøre 0,68 procent af byggeomkostningerne ved et hus til to millioner kroner.

»Lad os hellere tænke byggeri i et livsforløb. Vi får alle tilgængelighedsbehov af den ene eller anden karakter gennem livet«, lyder opfordringen.

DH ser forslaget fra Ole Birk Olesen som »i klar strid med principperne i handicapkonventionen« og mener, at det »strider mod mange års politisk konsensus om løbende forbedringer af tilgængeligheden«.

Vi håber helt klart, at de øvrige partier vil sige til regeringen, at det er en rigtig dårlig idé.


 

Thorkild Olesen

DH kritiserer samtidig en udtalelse fra boligministeren, der under en debat i april om forslaget fandt, at man kan løfte kørestolene op ad en hovedtrappe, hvis det er nødvendigt.

»Dette er hverken en ligeværdig løsning og ej heller en løsning, der lyder sikkerhedsmæssigt forsvarlig«, skriver organisationen i sit høringssvar.

Handikaporganisation håber på støtten fra oppositionen

Indsigelserne skal nu gennemgås i ministeriet, hvorefter Ole Birk Olesen og ministeriets medarbejder tager stilling til, om man vil tage hensyn til protesterne eller om man vil holde fast i kravet om at fjerne hensynet til dårligt gående og handikappede, når der skal bygges nye enfamilieboliger.

»Jeg går ud fra, at det ikke blot sendes i høring for et syns skyld, men at han faktisk vil lytte til høringssvarene. Og så håber jeg, at han tænker sig om og undlader at gennemføre ændringerne«, siger formanden for Danske Handikaporganisationer, Thorkild Olesen.


 

Han er glad for, at hans forening får opbakning i høringssvarene.


 

»Det er rigtigt godt, at andre også kan se, at det er fornuftigt med tilgængelighedskrav. Det viser, at ministeren er ude på galt spor«, siger Olesen, som håber at få folketingspolitikerne til at tage afstand fra forslaget.

»Vi håber helt klart, at de øvrige partier vil sige til regeringen, at det er en rigtig dårlig idé. Hvis den bliver gennemført, så vil vi kæmpe for at få lavet et flertal uden om regeringen for at få lavet om på det«.

 

Kilde Journalist Søren Astrup, Politiken 17.5.2017

Lagt ind af Marie-Louise
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Sådan undgår du p-bøder
25-10-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login